AKEH APA KABEH

Hasibuan
akeh sumbangane
memper..
manekawarna usahane,
pitu PTne

I Made Sudharmi
bakul jagung ing pasar Klungkung
rong puluh ewu bathine
sepuluh ewu didanakake

randha Miftakul Subiyah
mung nunut mantu ora duwe omah
separone pensiyunane kanggo sedhekah

iguh pratikelmu apa?
tumrap kawilujenganing brayan
bau sukumu sepira?
bisa ngenthengake kang padha nandhang sangsara
bandha beya paweweh pitulung sarta apa bae araning sarana
dadi panglipur ngurangi pait getiring
wong papa cintraka

pira kang kudu katur kagem PANJENENGANE
wangsulane…akeh

ngertia..
ALLOH ora mundhut akeh
Mung mrayogakake kabeh…

(Sudi Yatmana)

buat yang bukan orang jawa… hehe.. ya maaph…ga tau nih, pengen bgt masukin geguritan(puisi jawa) ini.. very inspiring..

Advertisements

20 thoughts on “AKEH APA KABEH

  1. Hasibuanbanyak sumbangannyamirip…warna-warni usahanyatujuh PT-nya I Made Sudharmipenjual jagung di pasar Klungkungdua puluh ribu untungnyasepuluh ribu didanakan janda Miftakul Subiyahhanya ikut menantu tidak punya rumahseparo uang pensiunnya buat sedekah ———————————– jangan dilipat ——————————–iguh pratikelmu apa?tumrap kawilujenganing brayanbau sukumu sepira?bisa ngenthengake kang padha nandhang sangsarabandha beya paweweh pitulung sarta apa bae araning saranadadi panglipur ngurangi pait getiringwong papa cintraka pira kang kudu katur kagem PANJENENGANEwangsulane…akeh ngertia..ALLOH ora mundhut akehMung mrayogakake kabeh…

  2. arisunantyo said: akeh beramal, akeh rezeki, insya Allah. jarene ustdaz yusuf mansyur yen pingin rezekine akeh kudhu dipancing. mancinge anggo sedekah :)

    iyo..tapi sedekah aja mung merga pengen rejeki okeh, tapi niat golek ridha gusti Allaah..=)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s